KOLEKCJA JACK74 - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 54, wczoraj: 82
ogółem: 113 062

statystyki szczegółowe

Aktualności

STAN KOLEKCJI - 27000!!!

  • autor: Jack74K, 2020-06-04 15:24

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 27000!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 27000!!!

Today to the collection, in the category of foreign teams, I added 800 pictures of football teams from: Saudi Arabia, Iran, Egypt, Lebanon, Brazil, South Africa, Maldives, Pakistan, Yemen, St. Vincent the Grenadines, Malaysia, Nepal, Italy, Greenland, Czech Republic, Angola, Nauru, Portugal, Saint Helena, Venezuela, Indonesia, Mexico, El Salvador, Spain, Costa Rica, Juan Fernandez Islands, Comoros, Kiribati, Abhazia, Armenia, Ivory Coast , Tuvalu, USA, Uganda, Puntland, Switzerland, England, Wales, Christmas Island Bophuthatswana (NEW)!!! Thank You Adrian Belloni, Nikolaj Nenchev & Zoltan Nagy!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii zagraniczne drużyny, dodałem 800 zdjęć drużyn piłkarskich z: Arabia Saudyjska, Iran, Egipt, Liban, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Malediwy, Pakistan, Jemen, St. Vincent & Grenadyny, Malezja, Nepal, Włochy, Grenlandia, Czechy, Angola, Nauru, Portugalia, Wyspa Świętej Heleny, Wenezuela, Indonezja, Meksyk, Salwador, Hiszpania, Kostaryka, Wyspy Juan Fernandez, Komory, Kiribati, Abhazja, Armenia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tuvalu, USA, Uganda, Puntland, Szwajcaria, Anglia, Walia, Wyspa Bożego Narodzenia i Bophuthatswana (NOWE)!!! Dziękuję Adrian Belloni, Nikolaj Nenchev & Zoltan Nagy!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 24720 (drużyny z 290 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1303!!!

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 977!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 27000!!!

Na zdjęciu drużyna: Boston United FC (Anglia).


STAN KOLEKCJI - 26200!!!

  • autor: Jack74K, 2020-04-17 15:07

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 26200!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 26200!!!

Today to the collection, in the category of foreign teams, I added 200 pictures of football teams from: Ivory Coast, Belarus, Indonesia, Portugal, Greenland, Qaraqalpaqstan (NEW), China, Chile, Fiji, Vatican, Philippines, Andorra, Panama, Morocco, Botswana, Kenya, Honduras, Saudi Arabia, Vietnam, United Arab Emirates, Cambodia, Wales, Lebanon, Spain, Crimea Algeria!!! Thank You Adrian Belloni, Nikolaj Nenchev & Zoltan Nagy!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii zagraniczne drużyny, dodałem 200 zdjęć drużyn piłkarskich z: Wybrzeże Kości Słoniowej, Białoruś, Indonezja, Portugalia, Grenlandia, Karakałpacja (NOWE), Chiny, Chile, Fidżi, Watykan, Filipiny, Andora, Panama, Maroko, Botswana, Kenia, Honduras, Arabia Saudyjska, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kambodża, Walia, Liban, Hiszpania, Krym i Algieria!!! Dziękuję Adrian Belloni, Nikolaj Nenchev & Zoltan Nagy!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 23920 (drużyny z 289 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1303!!!

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 977!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 26200!!!

Na zdjęciu drużyna: Al Mojzel (Arabia Saudyjska).


STAN KOLEKCJI - 26000!!!

  • autor: Jack74K, 2020-04-08 22:12

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 26000!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 26000!!!

Today to the collection, in the category of foreign teams, I added 1000 pictures of football teams from: Nagorno Karabah, Albania, Algeria, Colombia, Argentina, Tasmania, Rodrigues Island, Brazil, Portugal, Honduras, Spain, Costa Rica, Malaysia, Chile, France, El Salvador, Mexico, Equatorial Guinea, Laos, Congo, Indonesia, Ecuador, Panama, North Korea, Guatemala, Nicaragua, Jordan, Namibia, Pakistan, India, Djibouti, Mongolia, Cameroon, Uruguay Venezuela!!! Thank You Adrian Belloni, Nikolaj Nenchev & Zoltan Nagy!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii zagraniczne drużyny, dodałem 1000 zdjęć drużyn piłkarskich z: Nagorno Karabah, Albania, Algieria, Kolumbia, Argentyna, Tasmania, Rodrigues Island, Brazylia, Portugalia, Honduras, Hiszpania, Kostaryka, Malezja, Chile, Francja, Salwador, Meksyk, Gwinea Równikowa, Laos, Kongo, Indonezja, Ekwador, Panama, Korea Północna, Gwatemala, Nikaragua, Jordania, Namibia, Pakistan, Indie, Dżibuti, Mongolia, Kamerun, Urugwaj i Wenezuela!!! Dziękuję Adrian Belloni, Nikolaj Nenchev & Zoltan Nagy!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 23720 (drużyny z 288 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1303!!!

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 977!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 26000!!!

Na zdjęciu drużyna: Al-Faisaly Amman (Jordania).


STAN KOLEKCJI - 25000!!!

  • autor: Jack74K, 2019-09-05 16:15

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 25000!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 25000!!!

Today to the collection, in the category of foreign teams, I added 258 pictures of football teams from: Portugal, El Salvador, New Zealand, Papua New Guinea, Gambia, Kenya, Honduras, Peru, Rwanda, Argentina, Pakistan, Scotland, Ivory Coast, Colombia Nigeria!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii zagraniczne drużyny, dodałem 258 zdjęć drużyn piłkarskich z: Portugalii, Salwadoru, Nowej Zelandii, Papui Nowej Gwinei, Gambii, Kenii, Hondurasu, Peru, Rwandy, Argentyny, Pakistanu, Szkocji, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kolumbii i Nigerii!!! Dziękuję Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 22720 (drużyny z 288 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii drużyny polskie, dodałem 10 zdjęć.

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1303!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 977!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 25000!!!

Na zdjęciu drużyna: KTS Weszło Warszawa.


STAN KOLEKCJI - 24732!!!

  • autor: Jack74K, 2019-08-14 15:35

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 24732!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 24732!!!

Today to the collection, in the category of foreign teams, I added 309 pictures of football teams from: Russia, Mexico, Taiwan, Bulgaria, Cook Islands, El Salvador, Argentina, Chile, Estonia, Latvia, Belarus, Lithuania, Romania, Ivory Coast, Turkey, Mali, Costa Rica, Honduras, Morocco, Ghana, Thailand, Indonesia, Colombia, Denmark, Eritrea, Greenland, Pakistan, Senegal Madagascar!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii zagraniczne drużyny, dodałem 309 zdjęć drużyn piłkarskich z: Rosji, Meksyku, Taiwanu, Bułgarii, Wysp Cooka, Salwadoru, Argentyny, Chile, Estonii, Łotwy, Białorusi, Litwy, Rumunii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Turcji, Mali, Kostaryki, Hondurasu, Maroko, Ghany, Tajlandii, Indonezji, Kolumbii, Danii, Erytrei, Grenlandii, Pakistanu, Senegalu i Madagaskaru!!! Dziękuję Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 22462 (drużyny z 288 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1293!!!

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 977!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 24732!!!

Na zdjęciu: Khon Kaen FC (Tajlandia).


STAN KOLEKCJI - 24423!!!

  • autor: Jack74K, 2019-08-05 09:04

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 24423!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 24423!!!

Today to the collection, in the category of foreign teams, I added 423 pictures of football teams from: Chile, Belarus, Algeria, Moldova, Honduras, Cuba, Mexico, Vanuatu, Portugal, Italy, Indonesia, Rodrigues Island, South Sudan, Senegal, San Marino, Estonia, Norway, Crimea, Uzbekistan, Easter Island, Spain, Argentina, Guatemala Malaysia!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii zagraniczne drużyny, dodałem 423 zdjęcia drużyn piłkarskich z: Chile, Białorusi, Algierii, Mołdawii, Hondurasu, Kuby, Meksyku, Vanuatu, Portugalii, Włoch, Indonezji, Rodrigues Island, Sudanu Południowego, Senegalu, San Marino, Estonii, Norwegii, Krymu, Uzbekistanu, Wyspy Wielkanocnej, Hiszpanii, Argentyny, Gwatemali i Malezji!!! Dziękuję Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 22153 (drużyny z 288 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1293!!!

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 977!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 24423!!!

Na zdjęciu drużyna: Futsal Florentia kobiety (Włochy).


STAN KOLEKCJI - 24000!!!

  • autor: Jack74K, 2019-06-16 17:39

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 24000!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 24000!!!

Today to the collection, in the category of foreign teams, I added 149 pictures of football teams from: Crimea, Peru, Colombia, El Salvador, Tasmania, Honduras, Wales, Mexico, Venezuela Portugal!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii zagraniczne drużyny, dodałem 149 zdjęć drużyn piłkarskich z: Krymu, Peru, Kolumbii, Salwadoru, Tasmanii, Hondurasu, Walii, Meksyku, Wenezueli i Portugalii!!! Dziękuję Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 21730 (drużyny z 288 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii reprezentacje narodowe, dodałem 5 zdjęć.

Today to the collection, in the category of national teams, I added 5 pictures.

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 977!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1293!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 24000!!!

Na zdjęciu reprezentacja Rzeszy Niemieckiej z 1940 roku.


Archiwum aktualności


Najnowsza galeria

zdjecia Tanzania
Ładowanie...

Reklama

Buttony

Wyniki

Mecze sparingowe

Zegar

Sport.pl

Zczuba.tv