KOLEKCJA JACK74 - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 27, wczoraj: 36
ogółem: 76 456

statystyki szczegółowe

Aktualności

STAN KOLEKCJI - 22745!!!

  • autor: Jack74K, 2019-04-16 15:34

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 22745!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 22745!!!

Today I added 339 pictures of football teams from: Costa Rica, Uruguay, Mexico, Guatemala, Italy, USA, Belgium, South Africa, Morocco, Argentina, Indonesia, Norway, Kosovo, Czech Republic, Montenegro, Jersey, Slovenia, Portugal, Malaysia, Spain, Bulgaria, Tahiti, Ukraine, Turkey, Honduras, El Salvador, Galapagos Islands, Vatican, Australia, Colombia, Tajikistan, Greenland, Belarus, Georgia, Chile Pakistan !!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji dodałem 339 zdjęć drużyn piłkarskich z: Kostaryki, Urugwaju, Meksyku, Gwatemali, Włoch, USA, Belgii, Republiki Południowej Afryki, Maroko, Argentyny, Indonezji, Norwegii, Kosova, Czech, Czarnogóry, Jersey, Słowenii, Portugalii, Malezji, Hiszpanii, Bułgarii, Tahiti, Ukrainy, Turcji, Hondurasu, Salwadoru, Wysp Galapagos, Watykanu, Australii, Kolumbii, Tadżykistanu, Grenlandii, Białorusi, Gruzji, Chile i Pakistanu!!! Dziękuję: Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 20481 (drużyny z 287 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1293!!!

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 971!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 22745!!!

Na zdjęciu: St Peter FC (Jersey).


STAN KOLEKCJI - 22405!!!

  • autor: Jack74K, 2019-04-01 08:34

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 22405!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 22405!!!

Today I added 395 pictures of football teams from: Serbia, Portugal, Chile, Estonia, Mayotte, Western Sahara, Switzerland, Rodrigues Island, Uganda, Réunion, India, Vatican City, Pakistan, Israel, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Australia, Kashmir, Afghanistan, Honduras, Norway, Algeria , Senegal, Tasmania, Zanzibar, USA, Bulgaria, Saint Pierre & Miquelon, Burkina Faso, Guinea, Mali, Morocco, Colombia, Isle of Man, Tajikistan, Czech Republic Turkey!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji dodałem 395 zdjęć drużyn piłkarskich z: Serbii, Portugalii, Chile, Estonii, Mayotte, Sahary Zachodniej, Szwajcarii, Rodrigues Island, Ugandy, Reunionu, Indii, Watykanu, Pakistanu, Izraela, Wybrzeża Kości Słoniowej, Wyspy Cooka, Australii, Kashmiru, Afganistanu, Hondurasu, Norwegii, Algierii, Senegalu, Tasmanii, Zanzibaru, USA, Bułgarii, Saint Pierre&Miquelon, Burkina Faso, Gwineii, Mali, Maroko, Kolumbii, Isle of Man, Tadżykistanu, Czech i Turcji !!! Dziękuję: Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 20141 (drużyny z 287 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1293!!!

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 971!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 22405!!!

Na zdjęciu: Infonet Tallinn kobiety (Estonia).


STAN KOLEKCJI - 22010!!!

  • autor: Jack74K, 2019-03-06 06:59

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 22010!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 22010!!!

Today I added 384 pictures of football teams from: United Arab Emirates, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Portugal, Malaysia, Indonesia, Ecuador, Pakistan, Uzbekistan, Spain, Orkney, Chile, Kenya, Panama, Western Sahara, Sudan, Mexico, France, Algeria, Romania, Gibraltar, Turkey, Australia Israel!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji dodałem 384 zdjęcia drużyn piłkarskich ze: Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Nikaraguii, Salwadoru, Hondurasu, Portugalii, Malezji, Indonezji, Ekwadoru, Pakistanu, Uzbekistanu, Hiszpanii, Orkney, Chile, Kenii, Panamy, Sahary Zachodniej, Sudanu, Meksyku, Francji, Algierii, Rumunii, Gibraltaru, Turcji, Australii i Izraela!!! Dziękuję: Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 19746 (drużyny z 287 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1293!!!

Dziś do kolekcji dodałem 13 zdjęć drużyn polskich.

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 971!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 22010!!!

Na zdjęciu drużyna juniorów Rozwoju Katowice z Witoldem Bańką (trzeci od prawej w środkowym rzędzie) w składzie!


STAN KOLEKCJI - 21629!!!

  • autor: Jack74K, 2019-02-07 07:01

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 21629!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 21629!!!

Today I added 214 pictures of football teams from: Portugal, Mayotte, Romania, Bosnia Herzegovina Turkey!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji dodałem 214 zdjęć drużyn piłkarskich z: Portugalii, Mayotte, Rumunii, Bośni i Hercegowiny i Turcji!!! Dziękuję: Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 19378 (drużyny z 287 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1280!!!

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 971!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 21629!!!

Na zdjęciu: Racine Du Nord (Mayotte). 


STAN KOLEKCJI - 21415!!!

  • autor: Jack74K, 2019-01-21 07:00

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 21415!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 21415!!!

Today I added 213 pictures of football teams from: Lesotho, Botswana, Portugal, Côte d'Ivoire, Israel, El Salvador, Argentina, Algeria, Colombia Azerbaijan!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji dodałem 213 zdjęć drużyn piłkarskich z: Lesotho, Botswany, Portugalii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Izraela, Salwadoru, Argentyny, Algierii, Kolumbii i Azerbejdżanu!!! Dziękuję: Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 19164 (drużyny z 287 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1280!!!

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 971!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 21415!!!

Na zdjęciu drużyna: Sumgayit FK (Azerbejdżan).


STAN KOLEKCJI - 21202!!!

  • autor: Jack74K, 2018-12-31 16:08

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 21202!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 21202!!!

Today I added 202 pictures of football teams from: Algeria, Barbados, Panama, St Barthelemy, Réunion, Pakistan, Indonesia, El Salvador, Malaysia, Uzbekistan, Senegal, Cambodia, Turkey, Brunei, Cayman Islands, Portugal, Netherlands Antilles, Chile, Australia, Côte d'Ivoire, Singapore, Ukraine, Honduras , Bulgaria, Germany, Peru, India, Colombia Costa Rica!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji dodałem 202 zdjęcia drużyn piłkarskich z: Algierii, Barbadosu, Panamy, St Barthelemy, Reunionu, Pakistanu, Indonezji, Salwadoru, Malezji, Uzbekistanu, Senegalu, Kambodży, Turcji, Brunei, Kajmanów, Portugalii, Antyli Holenderskich, Chile, Australii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Singapuru, Ukrainy, Hondurasu, Bułgarii, Niemiec, Peru, Indii, Kolumbii i Kostaryki!!! Dziękuję: Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 18951 (drużyny z 287 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1280!!!

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 971!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 21202!!!

Na zdjęciu drużyna: Cfr Renaissance Guédiawaye (Senegal).


STAN KOLEKCJI - 21000!!!

  • autor: Jack74K, 2018-12-06 21:24

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 21000!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 21000!!!

Today I added 180 pictures of football teams from: Honduras, Pakistan, Zanzibar, Falkland Islands, Palestine, Crimea, Mayotte, Nicaragua, El Salvador, Côte d'Ivoire, Niger, Réunion, Malaysia, St. Lucia, Kazakhstan, Marshall Islands, Comoros, Galapagos Islands, Mali, Philippines Brunei!!!Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji dodałem 180 zdjęć drużyn piłkarskich z: Hondurasu, Pakistanu, Zanzibar, Wysp Falklandów, Palestyny, Krymu, Mayotte, Nikaraguii, Salwadoru, Wybrzeża Kości Słoniowej, Nigru, Reunionu, Malezji, St. Lucia, Kazachstanu, Wysp Marshalla, Komorów, Wysp Galapagos, Mali, Filipin i Brunei!!! Dziękuję: Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 18749 (drużyny z 287 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

I added to the collection of 5 photos in the category of national teams (seniors, juniors, youth, olympics, oldies, women, B representations - current state: 971!!!): Metabeleland (women), Tanzania (women), Serbia (women), Cyprus North (women) Polish Football Team Amp.

Dodałem do kolekcji 5 zdjęć w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 971!!!): Metabeleland (kobiety), Tanzania (kobiety), Serbia (kobiety), Cypr Północny (kobiety) i Reprezentacja Polski Amp Futbol.

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1280!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 21000!!!

Na zdjęciu: Reprezentacja Polski Amp Futbol.


Archiwum aktualności


Najnowsza galeria

zdjecia Tanzania
Ładowanie...

Reklama

Buttony

Wyniki

Mecze sparingowe

Zegar

Sport.pl

Zczuba.tv