KOLEKCJA JACK74 - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 64, wczoraj: 70
ogółem: 87 786

statystyki szczegółowe

Aktualności

STAN KOLEKCJI - 25000!!!

  • autor: Jack74K, 2019-09-05 16:15

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 25000!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 25000!!!

Today to the collection, in the category of foreign teams, I added 258 pictures of football teams from: Portugal, El Salvador, New Zealand, Papua New Guinea, Gambia, Kenya, Honduras, Peru, Rwanda, Argentina, Pakistan, Scotland, Ivory Coast, Colombia Nigeria!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii zagraniczne drużyny, dodałem 258 zdjęć drużyn piłkarskich z: Portugalii, Salwadoru, Nowej Zelandii, Papui Nowej Gwinei, Gambii, Kenii, Hondurasu, Peru, Rwandy, Argentyny, Pakistanu, Szkocji, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kolumbii i Nigerii!!! Dziękuję Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 22720 (drużyny z 288 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii drużyny polskie, dodałem 10 zdjęć.

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1303!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 977!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 25000!!!

Na zdjęciu drużyna: KTS Weszło Warszawa.


STAN KOLEKCJI - 24732!!!

  • autor: Jack74K, 2019-08-14 15:35

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 24732!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 24732!!!

Today to the collection, in the category of foreign teams, I added 309 pictures of football teams from: Russia, Mexico, Taiwan, Bulgaria, Cook Islands, El Salvador, Argentina, Chile, Estonia, Latvia, Belarus, Lithuania, Romania, Ivory Coast, Turkey, Mali, Costa Rica, Honduras, Morocco, Ghana, Thailand, Indonesia, Colombia, Denmark, Eritrea, Greenland, Pakistan, Senegal Madagascar!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii zagraniczne drużyny, dodałem 309 zdjęć drużyn piłkarskich z: Rosji, Meksyku, Taiwanu, Bułgarii, Wysp Cooka, Salwadoru, Argentyny, Chile, Estonii, Łotwy, Białorusi, Litwy, Rumunii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Turcji, Mali, Kostaryki, Hondurasu, Maroko, Ghany, Tajlandii, Indonezji, Kolumbii, Danii, Erytrei, Grenlandii, Pakistanu, Senegalu i Madagaskaru!!! Dziękuję Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 22462 (drużyny z 288 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1293!!!

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 977!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 24732!!!

Na zdjęciu: Khon Kaen FC (Tajlandia).


STAN KOLEKCJI - 24423!!!

  • autor: Jack74K, 2019-08-05 09:04

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 24423!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 24423!!!

Today to the collection, in the category of foreign teams, I added 423 pictures of football teams from: Chile, Belarus, Algeria, Moldova, Honduras, Cuba, Mexico, Vanuatu, Portugal, Italy, Indonesia, Rodrigues Island, South Sudan, Senegal, San Marino, Estonia, Norway, Crimea, Uzbekistan, Easter Island, Spain, Argentina, Guatemala Malaysia!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii zagraniczne drużyny, dodałem 423 zdjęcia drużyn piłkarskich z: Chile, Białorusi, Algierii, Mołdawii, Hondurasu, Kuby, Meksyku, Vanuatu, Portugalii, Włoch, Indonezji, Rodrigues Island, Sudanu Południowego, Senegalu, San Marino, Estonii, Norwegii, Krymu, Uzbekistanu, Wyspy Wielkanocnej, Hiszpanii, Argentyny, Gwatemali i Malezji!!! Dziękuję Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 22153 (drużyny z 288 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1293!!!

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 977!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 24423!!!

Na zdjęciu drużyna: Futsal Florentia kobiety (Włochy).


STAN KOLEKCJI - 24000!!!

  • autor: Jack74K, 2019-06-16 17:39

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 24000!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 24000!!!

Today to the collection, in the category of foreign teams, I added 149 pictures of football teams from: Crimea, Peru, Colombia, El Salvador, Tasmania, Honduras, Wales, Mexico, Venezuela Portugal!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii zagraniczne drużyny, dodałem 149 zdjęć drużyn piłkarskich z: Krymu, Peru, Kolumbii, Salwadoru, Tasmanii, Hondurasu, Walii, Meksyku, Wenezueli i Portugalii!!! Dziękuję Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 21730 (drużyny z 288 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii reprezentacje narodowe, dodałem 5 zdjęć.

Today to the collection, in the category of national teams, I added 5 pictures.

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 977!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1293!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 24000!!!

Na zdjęciu reprezentacja Rzeszy Niemieckiej z 1940 roku.


STAN KOLEKCJI - 23846!!!

  • autor: Jack74K, 2019-05-30 15:35

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 23846!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 23846!!!

Today to the collection, in the category of foreign teams, I added 301 pictures of football teams from: French Guiana, Portugal, Scotland, Côte d'Ivoire, Colombia, Indonesia, Czech Republic, Latvia, Lithuania Japan!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii zagraniczne drużyny, dodałem 301 zdjęć drużyn piłkarskich z: Gujany Francuskiej, Portugalii, Szkocji, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kolumbii, Indonezji, Czech, Łotwy, Litwy i Japonii!!! Dziękuję: Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 21581 (drużyny z 288 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 972!!!

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1293!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 23846!!!

Na zdjęciu: Okinawa SV (Japonia).


STAN KOLEKCJI - 23545!!!

  • autor: Jack74K, 2019-05-17 15:06

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 23545!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 23545!!!

Today to the collection, in the category of foreign teams, I added 285 pictures of football teams from: Colombia, Japan, Algeria Ghana!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii zagraniczne drużyny, dodałem 285 zdjęć drużyn piłkarskich z: Kolumbii, Japonii, Algierii i Ghany!!! Dziękuję: Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 21280 (drużyny z 288 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 972!!!

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1293!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 23545!!!

Na zdjęciu: Tokio Metropolitan Royal U70 oldboje (Japonia).


STAN KOLEKCJI - 23260!!!

  • autor: Jack74K, 2019-05-10 14:42

MÓJ PROJEKT "50 000 zdjęć na 50-lecie" trwa nadal ;)

MY PROJECT "50,000 photos for the 50 Years" is in the process ;)

Posiadam CERTYFIKAT REKORDU POLSKI w kategorii: NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZDJĘĆ DRUŻYN PIŁKARSKICH!!!

I have a POLISH RECORD CERTIFICATE in the category: THE BIGGEST COLLECTION OF FOOTBALL TEAMS!!!

STAN KOLEKCJI – 23260!!!

The status of my collection of photos football teams around the world – 23260!!!

Today to the collection, in the category of foreign teams, I added 260 pictures of football teams from: Nepal, Bangladesh, Taiwan, North Korea, Hong Kong, Portugal, Colombia, El Salvador, Côte d'Ivoire, Indonesia, India, Costa Rica, Peru, Zambia, Ireland, Cayman Islands, Martinique, Jamaica, England, Zanzibar, USA, Cocos Islands (NEW), Cook Islands, Germany, Malaysia, South Africa, Italy, Honduras Ecuador!!! Thank You Adrian Belloni!!!

Dziś do kolekcji, w kategorii zagraniczne drużyny, dodałem 260 zdjęć drużyn piłkarskich z: Nepalu, Bangladeszu, Tajwanu, Korei Północnej, Hongkongu, Portugalii, Kolumbii, Salwadoru, Wybrzeża Kości Słoniowej, Indonezji, Indii, Kostaryki, Peru, Zambii, Irlandii, Kajmanów, Martyniki, Jamajki, Anglii, Zanzibaru, USA, Wysp Kokosowych (NOWE), Wysp Cocka, Niemiec, Malezji, Republiki Południowej Afryki, Włoch, Hondurasu i Ekwadoru!!! Dziękuję: Adrian Belloni!!!

* Zdjęcia w kategorii: zagraniczne drużyny - aktualny stan: 20995 (drużyny z 288 państw, terytoriów zależnych, państw nieuznawanych, autonomicznych jednostek administracyjnych czy mniejszości etnicznych)!!!

Pozostałe:

* Zdjęcia w kategorii reprezentacje narodowe (seniorów, juniorów, młodzieżowe, olimpijskie, oldbojów, kobiet, reprezentacje B - aktualny stan: 972!!!

* Zdjęcia w kategorii: polskie drużyny - aktualny stan: 1293!!!

RAZEM - stan całej kolekcji: 23260!!!

Szczegóły na mojej stronie: 4.25 Sports Club (Korea Północna).


Archiwum aktualności


Najnowsza galeria

zdjecia Tanzania
Ładowanie...

Reklama

Buttony

Wyniki

Mecze sparingowe

Zegar

Sport.pl

Zczuba.tv